Wykonujemy elementy okablowania strukturalnego:

Okablowanie pionowe – światłowody lub kable miedziane przeznaczone do łączenia z siecią. Przeważnie stosowane w pionach kablowych budynków,

Okablowanie poziome – połączenie punktu gniazda abonenckiego z punktem rozdzielczym,

Punkty rozdzielcze – punkt centralny okablowania w topologii gwiazdy,

Gniazda abonenckie – urządzenia odbiorcze, przystosowane do przenoszenia sygnałów. 

Połączenie systemowe – połączenie okablowania strukturalnego z systemami komputerowymi,

Połączenia międzybudynkowe – do łączenia segmentów sieci znajdujących się w różnych budynkach, często nazywana okablowaniem pionowym między budynkami.